far_header lrrevision_header

Skatterådgivning

skatteradgivning-RV_ikonerVår rådgivning inom företagsbeskattning är inriktad mot ägarledda företag, där vi sätter företagsledaren i centrum. Vi anser att duktigt entreprenörskap skall avspegla sig, inte bara i ett välmående företag utan också i företagsledarens egen ekonomi. Både under verksamhetstiden och när det en dag blir dags för exit, genom generationsskifte eller annan form av företagsöverlåtelse.

Vi upprättar självdeklarationer för alla företagsformer och privatpersoner.