far_header lrrevision_header

Revision

revision-RV_ikonerVi granskar, bedömer och uttalar oss om ditt företags årsredovisning, redovisning och förvaltning. Med hjälp av moderna arbetsverktyg kan vi genomföra revisionen på ett effektivt sätt. Underlaget gör det möjligt för oss att ge företagsledningen värdefull ekonomisk information.

• Revision i aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar
• Revision i bostadsrättsföreningar, idéella föreningar och stiftelser
• Övrig revision
• Granskning av prospekt och regionalpolitiska stöd