far_header lrrevision_header

Rådgivning

Rådgivning RedovisVår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas

• Att starta eget företag
• Ekonomiska och juridiska förutsättningar, kapitalanskaffning, företagsform
• Personal och anställningsfrågor
• IT-frågor
• Anskaffning av datorer och programvaror
• Säkerhetsgenomgångar, internkontrollgenomgångar, internetlösningar, e-handelslösningar
• Företagsköp och försäljningar
• Värdering, finansieringsfrågor, skattefrågor, prospekt
• Utbildning
• Kurser i bokföring, bokslut, internkontroll mm
• Outsourcing
• Ekonomichef att hyra
• Uthyrning av personal för arbete med hela eller delar av företagets administration
• Diskussionspartner vid tvister och avtalsbrott
• Biträde vid ansökan om företagsbidrag, obeståndsfrågor och vinstdelningssystem
• Biträde vid Due Dilligence, Corporate Finance
• Genomgång av försäkringsskydd, kompanjonsavtal