far_header lrrevision_header

Medlem i LR Revision

LRrevisionVi är från 2013 medlemmar i LR Revision som är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer, med över 50 lokalkontor runtom i Sverige.
LR Revision arbetar främst med små och medelstora företag. Samtidigt har LR Revision fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät.