far_header lrrevision_header

Om Redovis

redovisRedoVis är specialiserat på redovisningstjänster för företag som ditt. Med en stor erfarenhet av redovisning, revision och företagande har vi den bästa möjliga kompetens för att hjälpa dig skapa förutsättningar för goda affärer och tillväxt.

Vi kan föreslå kostnads- och tidsbesparande rutiner för bokföring och internkontroll i ditt företag. Vara din diskussionspartner i både stora affärer och vardagliga ärenden. Och givetvis – genom revision skapa trovärdighet och affärsmöjligheter åt ditt företag.

Utöver bred och djup kompetens inom revision och företagande får du vårt helhjärtade engagemang i dina och ditt företags problem och möjligheter.

Vi är en liten revisionsbyrå och kan därför alltid ge dig personlig service. Du får också tillgång till RedoVis omfattande kontaktnät av kompletterande experter.

Personalen

RedoVis består idag utav 9 medarbetare varav 2 är auktoriserade revisorer och 2 är auktoriserade redovisningskonsulter.