far_header lrrevision_header

Bolagsbildning

bolagsbildning-RV_ikonerBilda ditt bolag med Redovis
I de fall ni önskar göra en bolagsbildning genom att bilda ett nytt bolag hjälper vi på Redovis till med detta.

Vi upprättar alla handlingar som är nödvändiga för registreringen.

Viktigt att tänka på är att vid bolagsbildning blir bolaget juridisk person först efter registrering hos Bolagsverket.

Bilda aktiebolag
Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare, fysiska eller juridiska. Ägarna har ej personligt ansvar. Det ni riskerar är insatt kapital, som uppgår till minst 50 000 SEK. Namnskyddet för bolagsnamnet är rikstäckande.

Istället för att bilda sitt aktiebolag med pengar kan ni välja att göra en apport. Grundregeln är att det ni använder som apportegendom skall vara till nytta för bolagets verksamhet.

Bilda handelsbolag
I ett handelsbolag är minst två personer ägare, fysiska eller juridiska. Ägarna har obegränsat solidariskt och personligt ansvar. Det finns inget kapitalkrav. Namnskyddet gäller endast i länet.

Bilda kommanditbolag
I ett kommanditbolag finns det en bolagsman, komplementären, som har obegränsat personligt ansvar medan den andre, kommanditdelägaren, endast ansvarar för sin insats om minst 100 SEK. Namnskyddet gäller endast i länet.